Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Mordy

Projekty

2020 rok

Tytuł projektu: "Kultura przez szklany ekran"
Kwota projektu: 30 000,00 zł
Okres realizacji: 01.06.
30.10.2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach realizował zadanie pod nazwą "Kultura przez szklany ekran" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury „Kultura w Sieci” w okresie od lipca do października 2020 r. Celem programu było finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następował poprzez narzędzia online. Program był elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.  Kultura w sieci spotkała się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty.

Pierwszym etapem naszych działań było ogłoszenie konkursu muzycznego piosenki patriotycznej „Bitwa o wolność”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło natomiast podczas uroczystości 100 rocznicy „Bitwy Warszawskiej” w Mordach, 15 sierpnia 2020 roku. Do konkursu wpłynęło 19 zgłoszeń w dwóch kategoriach: Dorośli-Seniorzy, Dzieci-Młodzież. Każdy uczestnik przesyłał link z wykonanym przez siebie jednym utworem patriotycznym, który komisja oceniała pod względem: doboru repertuaru i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację utworu, muzykalność jak również indywidualność artystyczną.

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu był spektakl Ulicznego Teatru Ognia „ANTIDOTUM” pt. Parowozowisko, który odbył się 25.07.2020 roku na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Spektakl transmitowany był on-line i zgromadził publiczność w różnym wieku, starszych i młodszych jak również całe rodziny. Zaprezentowane układy wszyscy oglądali z zapartym tchem i podziwem. 

Następnego dnia tj. 26.07.2020 r. odbył się koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Kapeli Zbuckiej, przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Repertuar jaki zaprezentował zespół zgromadził publiczność w różnym wieku. Wszyscy bardzo chętnie włączali się w śpiew razem z Kapelą, a niektórzy nawet tańczyli. Wśród prezentowanych utworów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Koncert transmitowany był on-line.

W ramach zadania pamiętaliśmy także o dzieciach, bowiem od 13.08.2020 r. na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka były aktywne linki do spektakli interaktywnych dla dzieci pt. „ Brzydkie Kaczątko” oraz „Pinokio”. Dzieci miały możliwość oglądania spektakli przez trzy miesiące.

14.08.2020 r. miało miejsce nietypowe wydarzenie – pierwszy na terenie gminy Mordy wykład historyczny on-line przeprowadzony przez doktora nauk humanistycznych Grzegorza Kuba. Podczas wykładu prowadzący przedstawił najważniejsze wątki Bitwy Warszawskiej. Wśród zagadnień poruszane były m.in.: sytuacja na froncie wojny polsko-bolszewickiej w okresie czerwiec-sierpień 1920, geneza bitwy, ważniejsze bitwy i potyczki w okolicach miasta, najważniejsze momenty Bitwy Warszawskiej.

15.08.2020 r. odbył się KONCERT PATRIOTYCZNY: POLEGŁYM W LATACH 1918-1920 w 100 ROCZNICĘ „BITWY WARSZAWSKIEJ” w wykonaniu wybitnych artystów: Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Muzycznego w Łodzi, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego W.P. i scen warszawskich. Koncert odbył się na rynku w centrum miasta, a scenariusz przepełniony był głęboką treścią patriotyzmu zarówno pod względem wartości użytego słowa. Wydarzenie miało formułę montażu słowno-muzycznego, które posiadało ogromne walory edukacyjne, stanowiąc muzyczną lekcję historii. Dostojna muzyka sprawiła, że wszystkim uczestnikom udzielił się podniosły nastrój prezentowanych utworów. Koncert transmitowany był on-line.

06.09.2020 r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w centrum Mordów odbyły się dwa koncerty: biesiadny w wykonaniu grupy Folk Lacki oraz rozrywkowy w wykonaniu Zespołu Kryters. Koncerty transmitowane były on-line.

Jednym z ostatnich wydarzeń w ramach „Kultura przez szklany ekran” był Maraton Zumby, który  zorganizowano 12.09.2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Maraton był transmitowany on-line.  W maratonie brały udział panie z ternu gminy Mordy, Siedlec, Siemiatycz, Mokobód. Instruktorami Zumby były: Klaudia Tymińska, Marzena Tymińska, Angelika Ponińska, Kamila Niedziałek, Patrycja Żoch.  Maraton był idealną propozycją dla miłośników fitness, ale też dla każdego, kto lubi aktywnie spędzać czas, w tym wypadku nie wychodząc z domu. W kulminacyjnym punkcie maratonu uczestników on-line było blisko 100.

28-29.09.2020 r. w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wyświetlony został spektakl on-line pt. „Doktor Dolitlle”, na który zaproszone zostały dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mordach. Mali widzowie zaprezentowaną bajkę oglądali z dużym zaciekawieniem i zadowoleniem. Na wszystkich twarzach widniał uśmiech.

W realizacji zadań wsparli nas partnerzy (Koło Gospodyń Wiejskich w Mordach, Stowarzyszenie Naszym Dzieciom, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Orkiestra Dęta w Mordach).

Zadania projektu przyczyniły się do wzmocnienia  lokalnej wspólnoty jak również zainicjowania aktywności kulturalnej poprzez działania edukacyjno-animacyjne. Zaplanowane wydarzenia wpłynęły pozytywnie na integracje różnych grup wiekowych i społecznych wokół kultury i multimediów.

2019 rok

Tytuł projektu: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach — etap IV"
Autorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Patryk Kamiński
Koordynatorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Patryk Kamiński
Kwota projektu: 210.500,00 zł
Wartość dofinansowania: 168.000,00 zł
Wkład własny: 42.500,00 zł (dotacja celowa od Miasta i Gminy Mordy)
Okres realizacji: 01.01
31.12.2019 r.

Strategicznym celem programu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, szczególnie istotne jest finansowanie przez MKiDN zadań spójnych z planem rozwoju danego podmiotu i przyczyniających się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego dotyczących: poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej i podnoszącej jej atrakcyjność, wdrażania nowoczesnych technologii, wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym.

Dzięki dofinansowaniu zostanie wykonany remont Sali Plastycznej, zostanie dokonany zakup wyposażenia do sal na potrzeby prowadzenia zajęć, wyposażenia oświetleniowego i scenicznegoi oraz do pomieszczeń biurowych.

W listopadzie 2019 r. złożono 549 wniosków. Komisja Ekspertów przyznała dofinansowanie tylko 61 wnioskodawcom z całego kraju. Wniosek M-GOK-u jako jedyny z naszego terenu znalazł się wśród najlepszych wnioskodawców z regionu. Wśród innych, którzy nie otrzymali dofinansowania są m. in.: domy kultury ze Zbuczyna, z Sarnak, Siemiatycz, Mrozów, Mińska Mazowieckiego, Kostomłotów, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Sterdyni, Boćków, Zambrowa czy Miasto Międzyrzec Podlaski.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Infrastruktura domów kultury"

 

 

 


Tytuł projektu: "Ocalić od zapomnienia"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 12.700,00 zł
Wartość dofinansowania: 10.000,00 zł
Wkład własny: 2.700,00 zł
Okres realizacji: 06.05
16.12.2019 r.

W ramach zadania odbędą się: XI edycja konkursu kulinarnrgo Biesiada Podlasko-Mazowiecka oraz III Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych. Celem zadania było głównie reaktywowanie/odnowienie dawnych tradycji ludowych z Mazowsza i Podlasia oraz zebranie spuścizny kultur z tych terenów.

Strategicznym celem programu Kultura ludowa i tradycyjna jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Zadaniem programu jest także wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna"

 

 


Tytuł projektu: "Na kulturę nigdy nie jest za daleko"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Wartość dofinansowania: 14.000,00 zł

 

Strategicznym celem programu „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Podejmowane działania mają za zadanie stwarzać warunki włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury.

W ramach zadania "Na kulturę nigdy nie jest za daleko" zaplanowane zostały bezpłatne warsztaty garncarskie, koncert muzyki poważnej, wyjazd dla dzieci i młodzieży do Warszawy (zwiedzanie Opery Narodowej, opejrzenie spektaklu, zwiedzanie stolicy) oraz występ zespołu pieśni i tańca.

Spośród 747 złożonych wniosków dofinansowanie zostało przydzielone tylko 134 beneficjentom z całego kraju.

 

 2018 rok

Tytuł projektu: "Ku chwale tradycji"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 10.740,00 zł
Wartość dofinansowania: 10.200,00 zł
Wkład własny: 540,00 zł
Okres realizacji: 30.09
20.11.2018 r.

W ramach zadania odbyły się warsztaty z rękodzieła ludowego i warsztaty tkackie, spotkania dialektologiczne, odbył się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych oraz został wydany numer specjalny "Kulturalnika", który w całości został poświęcony tradycji i kulturze ludowej.

Ogólnopolski program „EtnoPolska” został oparty na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju — był odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w obiegu kulturalnym środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego czy też historycznego. W ramach programu zostały zrealizowane zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura — Interwencje 2018. EtnoPolska"

 

 

 


Tytuł projektu: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach — etap III"
Autorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Patryk Kamiński
Koordynatorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Patryk Kamiński
Kwota projektu: 355.514,00 zł
Wartość dofinansowania: 278.000,00 zł
Wkład własny: 77.514,00 zł (dotacja celowa od Miasta i Gminy Mordy)
Okres realizacji: 01.01
30.12.2018 r.

Strategicznym celem programu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, szczególnie istotne jest finansowanie przez MKiDN zadań spójnych z planem rozwoju danego podmiotu i przyczyniających się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego dotyczących: poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej i podnoszącej jej atrakcyjność, wdrażania nowoczesnych technologii, wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym.

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana została zewnętrzna część budynku — została wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, zostały wymienione  okna w części biurowej i parapety oraz zostało zakupione wyposażenie do Sali Plastycznej i nagłośnienie sceniczne do Sali Teatralnej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Infrastruktura domów kultury"

 

 

 

 


PROJEKTY NA ZASADZIE PARTNERSTWA/WSPÓŁPRACY:

Instytucja realizująca projekt: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Tytuł projektu: "Ogólnopolski Festiwal JESTEŚMY WOLNI"
Autor: Krzysztof Grzegorz Boruta
Koordynatorzy: Krzysztof Grzegorz Boruta, Emilia Krzyżanowska
Wartość dofinansowania: ok. 141.000 zł
Okres realizacji: 04.06.2018 r. 20.11.2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach wraz z partnerami był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni”. Celem Festiwalu było włączenie mieszkańców 11 gmin z 4 województw do aktywnego i radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Projekt opierał się na partnerstwie 11 ośrodków kultury oraz ścisłej współpracy z innymi podmiotami kultury, a także aktywnym zaangażowaniu społeczności lokalnych.
Program składał się z rozłożonych na okres 6 miesięcy ponad 140 różnorodnych działań animacyjnych, edukacyjnych i artystycznych w kontekście historyczno-patriotycznym, które były kierowane do różnorodnych grup docelowych (dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin, dorosłych i seniorów).

W ramach Festiwalu odbyły się: koncert „W drodze do… Niepodległej z piosenką i poezją”, warsztaty poetyckie „Poeci o Niepodległej… przystanek Patriotyzm”, warsztaty malarskie i wystawa „Chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju”, wystawa „Siedlce Niepodległe – patriotyzm w obrazach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach”, wystawa fotografii „Latająca wystawa – siedleccy sportowcy 1918-2018”, warsztaty plastyczno-rękodzielnicze „Tworzenie kokard narodowych”, warsztaty i koncert „Polacy nie gęsi i swój taniec mają”, Przegląd Festiwalowy „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, wystawa fotografii Mirosława Chmielewskiego „Miejsca pamięci walki o niepodległość Polski w latach 1794-1918 w okolicach Siedlec”, koncert polskich tańców narodowych i pieśni regionalnych „Żyj swobodo, Polsko żyj”, interdyscyplinarne widowisko taneczne „Polskie DNA – wolność tańcem malowana”, koncerty „Piosenki Niepodległe”, wystawy fotografii przedstawiające miasta partnerów Festiwalu w latach odzyskiwania Niepodległości, warsztaty wokalne, lekcje mistrzowskie, wykłady historyczne.

Organizatorem Festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (Lider) wraz z Partnerami: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Domem Kultury w Kałuszynie, Gminnym Centrum Kultury w Mrozach, Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, Węgrowskim Ośrodkiem Kultury oraz Partnerami Lokalnymi: Agencją Rozwoju Miasta Siedlce, Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa

 Organizacja realizująca projekt: Stowarzyszenie NASZYM DZIECIOM
Tytuł projektu: "Tradycja na talerzu"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Wartość dofinansowania: 9.300 zł
Okres realizacji: 30.04.2018 r. 15.12.2018 r.

 

Celem zadania było upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę. W ramach zadania odbyły się: pokazy robienia korowaja oraz pokazy wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych Mazowsza, wizyta studyjna, konkurs na tradycyjne ciasto drożdżowe oraz konkurs kulinarny "Biesiada Mazowiecko-Podlaska na Mazowszu". Powstał także film internetowy z przygotowania produktu regionalnego, został wydany katalog z produktami regionalnymi oraz publikacja elektroniczna z przepisani tradycyjnymi z terenu Mazowsza. Poza tym powstały 2 numery czasopisma internetowego "Tradycja na talerzu".

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

    2017 rok

Tytuł projektu: "Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 18.750,00 zł
Wartość dofinansowania: 15.000,00 zł
Wkład własny: 3.750,00 zł (dotacja celowa od Miasta i Gminy Mordy)
Okres realizacji: 15.03
15.12.2017 r.

W ramach zadania odbyły się: konkurs kulinarny "Biesiada Podlasko-Mazowiecka",I Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych oraz seminarium naukowe Kultura, język i literatura ludowa Mazowsza i Podlasia dawniej i dziś. Zostały wydane także 2 publikacje i został przygotowany 1 spot internetowy. Celem zadania było głównie reaktywowanie/odnowienie dawnych tradycji ludowych z Mazowsza i Podlasia, zebranie spuścizny kultur z tych terenów i ukazanie ich zmian na przestrzeni lat.

Strategicznym celem programu Kultura ludowa i tradycyjna jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Zadaniem programu jest także wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna"

 

 


Tytuł projektu: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach — etap II"
Autorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Patryk Kamiński
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 135.100,00 zł
Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł
Wkład własny: 35.100,00 zł (dotacja celowa od Miasta i Gminy Mordy)
Okres realizacji: 01.01
30.12.2017 r.

Celem priorytetu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana została zewnętrzna część budynku – został położony nowy dach dwuspadowy w miejsce starego stropodachu nad cześcią administrcyjno-konferencyjną oraz zostało zakupione wyposażenie do Sali Plastycznej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura domów kultury"

 

 

 2016 rok

Tytuł projektu: "Mamy prawo do kultury"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 26.200,00 zł
Wartość dofinansowania: 25.000,00 zł
Wkład własny: 1.200,00 zł
Okres realizacji: 22.02
21.11.2016 r.

CZĘŚĆ I
Kwota I części zadania: 3.000,00 zł
Wartość dofinansowania I części zadania: 3.000,00 zł
Wkład własny I części zadania: 0,00 zł
Okres realizacji I części zadania: 22.02
30.06.2016 r.

Wnosek M-GOK-u znalazł się wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. W ramach programu złożono 126 wniosków. Wyłoniono tylko 50 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadania.
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 miał na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Był skierowany do domów kultury, które gotowe był prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk został położony na nawiązywanie przez M-GOK stałych relacji z mieszkańcami na terenie gminy Mordy, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego. Efektem tego było stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.
Działania podejmowane przy realizacji zadań miały służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu DK+ było i jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Poprzez ten program M-GOK wdrożył partycypacyjny model zarządzania instytucją kultury.

Dwuetapowy projekt zakładał po pierwsze przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Mordy. Po drugie — przeprowadzenie konkursu na realizację od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców gminy.
 

CZĘŚĆ II
Kwota II części zadania: 23.200,00 zł
Wartość dofinansowania II części zadania: 22.000,00 zł
Wkład własny II części zadania: 1.200,00 zł
Okres realizacji II części zadania: 31.07
21.11.2016 r.

W II części zadania mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy zreazlizowali swoje inicjatywy, wyłonione w drodze konkursu. Były to zadania: „A u nas wszystko gra!” (OSP Mordy),  „Tkane barwami Podlasia” (Magdalena Papakul), „Ekologia na ruszcie” (Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wyczółki), „Grzybobranie z kulturą” (grupa nieformalna – lider: Luiza Domańska), „Płynie Liwiec, płynie…” (Stowarzyszenie "Naszym Dzieciom"), „Zachować tradycję – Dożynki 2016” (grupa nieformalna – lider Krystyna H. Noszczak).


Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatwyw Lokalne 2016

 2015 rok

Tytuł projektu: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach"
Autorzy: Łukasz A. Wawryniuk, Monika Stokowska
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 214.300,00 zł
Wartość dofinansowania: 180.000,00 zł
Wkład własny: 34.300,00 zł (dotacja celowa od Miasta i Gminy Mordy)
Okres realizacji: 01.04
31.12.2015 r.

W jesiennym naborze w 2014 r. w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastrktura domów kultury" zostało złożonych aż 426 wniosków przez różne domy kultury, urzędy gmin i stowarzyszenia. Zespół Ekspertów przyznał dotację tylko 73 wnioskodawcom. Wniosek M-GOK-u zajął 41. miejsce wśród nich. M-GOK jako jedyny ze wschodniej części województwa mazowieckiego, południowej części woj. podlaskiego i północnej części woj. lubelskiego otrzymał dotację w tym programie. O dofinansowanie starały się także ośrodki kultury z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Mrozów, Zambrowa, Stoczka Łukowskiego, Białej Podlaskiej, Siemiatycz czy Bielska Podlaskiego. Celem priorytetu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana została zewnętrzna część budynku – został położony nowy dach dwuspadowy w miejsce starego stropodachu nad Salą Teatralną i skrzydłem piętrowym budynku.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury

 

 

 2014 rok
Tytuł projektu: "Ku chwale Ojczyzny"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 14.137 zł
Wartość dofinansowania: 10.000 zł
Wkład własny: 4.137 zł
Okres realizacji: 01.05
29.11.2014 r.

Najlpeszy projekt M-GOK-u. Zajął 3 miesjce w kraju! Dodatkowo satysfakcjonujący jest fakt, że dwa pierwsze projekty w ocenie zespołu ekspertów uzyskały tylko jeden punkt więcej niż „Ku chwale Ojczyzny”. Wśród oceniających znaleźli się m. in.: prof. Stanisław Roszak, prof. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Michał Kopczyński, dr Joanna Kubicka czy Robert Kostro. Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu było rekordowe, ponieważ w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014” zostało złożonych blisko 1020 wniosków. Spośród nich otrzymało dotacje tylko 107 projektów na łączną kwotę 2 mln złotych.

Projekt "Ku chwale Ojczyzny" zawierał wiele ciekawych i innowacyjnych działań. Znaczna ich część była skierowana do mieszkańców gminy Mordy. Dla dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty historyczno-malarskie oraz cykl spotkań z historią ojczystą dla przedszkolaków. Odbyły się ponadto otwarte spotkania z badaczami historii oraz zostały przeprowadzone rozmowy wspomnieniowe i wywiady z lokalnymi świadkami przeszłości. Został przygotowany także spot internetowy i biuletyn multimedialny, które promują wartości patriotyczne. Odbyły się warsztaty teatralne i próby do spektaklu „Pożegnanie powstańców” na podstawie autorskiego scenariusza koordynatora. Premiera sztuki odbyła się 11 listopada 2014 r.

Działania projektu objęły także powiat siedlecki. Jesienią odbyły się dwa konkursy. W I Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Zabytki historii” wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Natomiast konkurs „Dzieje Polski i Polaków w latach 1914-1918” został skierowany do gimnazjalistów.

Ostatnim zadaniem było wydanie numeru specjalnego „Kulturalnika”, czasopisma wydawanego przez Ośrodek Kultury w Mordach. Został on w całości poświęcony historii Polski i regionu, a ponadto zostały w nim zawarte efekty działań z całości projektu.

Celem „Patriotyzmu Jutra” jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski oraz upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju.

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014"

 


2013 rok
Tytuł projektu: "Ku chwale polszczyzny"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 17.587 zł
Wartość dofinansowania: 10.000 zł
Wkład własny: 1.785 zł
Okres realizacji: 17.07
15.11.2013 r.

Celem projektu było budowanie i kształtowanie umiejętności, świadomości i odpowiedzialności językowych, rozpowszechnienie wiedzy o polszczyźnie przydatnej w życiu codziennym, rozwijanie kultury języka polskiego, rozbudzanie ciekawości poznawania zasad i tajników języka polskiego dla dzieci, młodzieży i seniorów z miasta i gminy Mordy oraz dla pracowników kultury i bibliotek. W ramach projektu zrealizowano spotkania z logopedami, językoznawcą oraz międzypokoleniowe spotkania z dialektologiem, przeprowadzono II Regionalne Dyktando dla pracowników kultury i bibliotek, II Gminny Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym. Odbyły się gry, zabawy i quizy językowe z nagrodami dla dzieci ze wsi w okresie wakacyjnym. Został wydany numer specjalny „Kulturalnika" w całości poświęcony polszczyźnie.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych”

 2012 rok
Tytuł projektu: "Polszczyzna mój skarb"
Autorzy: Beata Mistrzuk, Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 17.000 zł
Wartość dofinansowania: 15.300 zł
Wkład własny: 1.700 zł
Okres realizacji: 26.09
15.12.2012 r.

Celem projektu było budowanie i kształtowanie umiejętności, świadomości i odpowiedzialności językowej, rozpowszechnienie wiedzy o polszczyźnie przydatnej w życiu codziennym, rozbudzenie ciekawości poznania zasad i tajników języka polskiego dla mieszkańców miasta i gminy Mordy. W ramach projektu zrealizowano spotkania z językoznawcami, literaturoznawcami i logopedami, przeprowadzono I Regionalne Dyktando dla pracowników kultury i bibliotek, I Gminny Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym, konkurs Moja polszczyzna dzisiaj... Odbyły się ponadto wyjazdy dla młodzieży do Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz wydano numer specjalny „Kulturalnika”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka
polskiego”, który towarzyszył kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty
dodaj do ulubionych”

 

 


Tytuł projektu: "Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach"
Autorzy: Beata Mistrzuk, Marlena Soszyńska
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 325.100,50 zł
Wartość dofinansowania: 260.000,00 zł
Wkład własny: 65.100,50 zł (dotacja celowa od Miasta i Gminy Mordy)
Okres realizacji: 02.04
30.11.2012 r.

Dzięki dofinansowaniu generalnie wyremontowano sale widowiskową (obecnie sala teatralna), salę konferencyjną, pomieszczenia gospodarcze, sale edukacyjne, zaplecze kuchenne, zmodernizowano schody wewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową, zakupiono wyposażenie pokoiku dla małych dzieci i pracowni plastycznej oraz sprzęt nagłośnieniowy.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet III Infrastruktura domów kultury

 

 


PROJEKTY NA ZASADZIE PARTNERSTWA/WSPÓŁPRACY:

Organizacja realizująca projekt: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Akktywności Lokalnej w Krzesku
Tytuł projektu: "Magiczna jesień życia"
Autorzy: Beata Mistrzuk, Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Wartość dofinansowania: 62.940 zł
Okres realizacji: 12.11.2012 r.
30.06.2013 r.

W konkursie złożyło wnioski 1395 organizacji z całej Polski, z czego tylko 420 uzyskało dotację. Projekt „Magiczna jesień zycia” zajął 18 miejsce w skali kraju. Projekt był realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i był skierowany do seniorów powyżej 60 roku życia z ternu gmin Mordy oraz Zbuczyn. W trakcie trwania projektu odbyły się: wyjazd na X Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów TREAZ MY do Warszawy, cykliczne badania pamięci, integracyjne spotkanie wigilijne, warsztaty komputerowe i teatralne, bal walentynkowy, spotkania z fizjoterapeutą, trenerem pamięci i aktorem, warsztaty manualno-plastyczne, wyjazdy do teatru i do muzeum, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ognisko podsumowujące projekt i spektakl teatralny w wykonaniu seniorów.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013

       

 


Organizacja realizująca projekt: Stowarzyszenie NASZYM DZIECIOM
Tytuł projektu: "Jestem sobą w tłumie świata"
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Wartość dofinansowania: 30.400 zł
Okres realizacji: 01.09.2012 r.
30.11.2013 r.

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jestjako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 13-18 lat z terenu gminy Mordy. Główne działania to zajęcia praktyczne, współpraca w grupie, z instytucjami, na koniec nagranie i wydanie płyty, jej promocja, pokaz mody, wystawa fotograficzna, pokaz tańca towarzyskiego, wielki koncert. Młodzież poprzez projekt nauczy się panować nad sobą w sytuacji publicznej, planować swoje działania, szukać nowych rozwiązań, pozna swoje mocne i słabe strony.

Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY, którego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

   2011 rok

Program Dom Kultury Priorytet II ROZWÓJ

Autorzy: Beata Mistrzuk, Marlena Soszyńska

Koordynator: Beata Mistrzuk

Kwota projektu: 14.400 zł

Wartość dofinansowania: 10.000 zł

Wkład własny: 4.400 zł

Okres realizacji: 18.07 20.11.2011 r.

 

W projekcie kładziono duży nacisk na partnerstwo, integrację środowiska lokalnego oraz edukację artystyczną, rozwój talentu i doskonalenie umiejętności twórczych. Projekt przyczynił się do reaktywacji Orkiestry Dętej OSP. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia wakacyjne, młodzież wzięła udział w warsztatach z instruktorami plastyki, harcerstwa, małych form teatralnych, z psychologiem oraz instruktorem muzycznym. Odbywały się również warsztaty gry na gitarze, a także imprezy integracyjne. Na koniec odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, na którym wystąpiły wszystkie grupy biorące udział w warsztatach.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

 

 

 2010 rok

Program Dom Kultury Priorytet I SZKOLENIA

Autor: Beata Mistrzuk

Koordynator: Beata Mistrzuk

Kwota projektu: 0 zł

Wartość dofinansowania: 0 zł

Wkład własny: 0 zł

Okres realizacji: listopad 2010 r. listopad 2011 r.

 

Celem działań podejmowanych w ramach programu było poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Priorytet I – Szkolenia: w ramach priorytetu odbył się cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających. Cykl podstawowy poświęcony był budowie strategii domu kultury. Zakres i tematykę szkoleń podstawowych wybieraliśmy sami uwzględniając własne potrzeby i oczekiwania.

 

Projekt w ramach programu Dom Kultury+

 

 

 

 

 


Tytuł projektu: "Bieganie po sztuki dywanie"

Autorzy: Marlena Soszyńska, Sylwia Kopaczuk, Beata Mistrzuk

Koordynator: Beata Mistrzuk

Kwota projektu: 48.957 zł

Wartość dofinansowania: 48.957 zł

Wkład własny: 0 zł

Okres realizacji: 01.03 31.08.2010 r.

 

Celem projektu było zaszczepienie w dzieciach i młodzieży pochodzących z najuboższych rodzin z gminy Mordy miłości do sztuki poprzez aktywne w niej uczestnictwo oraz pobudzenie chęci do zdobywania wiedzy o kulturze dzięki umożliwieniu korzystania z niej. W projekcie wzięło udział 55 osób. Rekrutację przeprowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z instruktorami, a następnie odbyły się wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, na balet, na musical oraz do muzeum.

 

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

 Uwaga!

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny