Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy              

 

Dokumenty

Autorska koncepcja zarządzania

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Mordach

z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych

 

Koncepcja zarządzania Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach zakłada optymalne wykorzystanie obiektu, w którym łączyć będziemy funkcję przyjaznego miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z terenu Miasta i Gminy Mordy.

Strategicznym przedmiotem działalności M-GOK w Mordach jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury poprzez:

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
 • tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów muzycznych, rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie spektakli, koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw artystycznych, wernisaży, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • współdziałanie ze szkołami i organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
 • promocję kultury Miasta i Gminy Mordy i lokalnych twórców kultury;
 • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach jest obecnie organizatorem wielu przedsięwzięć, które należy kontynuować, a z czasem poszerzać je o nowe.

Do obecnych wydarzeń należą: Festiwal Piosenki Europejskiej (skierowany do młodzieży w wieku 13-15 lat), konkurs kulinarny Biesiada Podlasko-Mazowiecka, Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych, Gminne Spotkanie z Kolędą, bal karnawałowy, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Gminny Dzień Seniora, Gminna Wigilia, eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, konkursy plastyczne Wielkanocna pisanka oraz Gwiazdkowych pomysłów czar, zajęcia feryjne i wakacyjne.

M-GOK jest organizatorem i współorganizuje imprezy plenerowe t. j.: Jarmark na Kazimierza, festyn „Słoneczne Lato”, dożynki gminno-parafialne, uroczystości patriotycznych itp. Odbywają się także cykliczne wystawy zdjęć, obrazów malarzy różnych narodowości. Instytucja współpracuje z lokalnymi artystami, okolicznymi instytucjami kulturalnymi, redakcjami lokalnych mediów (praca, radio, telewizja, portale internetowe), organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi. Ośrodek jest wydawcą czasopisma kulturalnego „Kulturalnik”, którego działalność będę kontynuował.

 1. Plan rozwoju organizacyjnego
  1. Systematyczne dokształcanie instruktorów w obszarach, które są niezbędne do  realizacji wizji placówki.
 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 3. Współpraca placówki z organem prowadzącym.
 4. Rozwój stałej współpracy wewnętrznej pomiędzy  poszczególnymi zespołami.
 5. Dostosowania pomieszczeń placówki do potrzeb sprawnego prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych poprzez modernizację.

 

 1. Plan rozwoju programowego.

Obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury posiada bogatą ofertę programową dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Należą do nich: zajęcia taneczne, zajęcia z tańca nowoczesnego, aerobik, zumba, rytmika, zajęcia plastyczno-manualne, zajęcia wokalne i instrumentalne, sekcja sensoplastyki, język angielski, sekcja aikido, klub rękodzieła.

Uważam, że należy:

 1. Rozszerzenie ofert zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Upowszechnienie zajęć artystycznych w środowisku lokalnym. Zwrócenie uwagi na potrzeby młodego pokolenia poprzez organizację różnego typu warsztatów, kursów, pokazów edukacyjnych.
 3. Powiększenie oferty artystycznej zespołów działających w placówce.
 4. Powiększenie oferty imprez.
 5. Wprowadzenie w szerszym zakresie autorskich programów opracowanych przez instruktorów M-GOK.

 

 1. Polityka kadrowa.
 1. Motywowanie instruktorów do zwiększenia efektywności pracy poprzez doskonalenie zawodowe, dostęp do informacji z zakresu dokształcania, zaangażowanie instruktorów w ważne przedsięwzięcia placówki.
 2. Umożliwienie instruktorom osiąganie osobistych ambicji zawodowych.
 3. Zmiana formy etatu osoby sprzątającej na dwa półetatowe stanowiska pracy (system zmianowy). Dzięki temu utrzymywana by była czystość placówki przez cały dzień.
 1. Zadania do realizacji w kierunku rozwoju M-GOK.
 1. Nawiązywanie artystycznych kontaktów międzynarodowych.
 2. Stale doskonalenie programu wychowawczego placówki.
 3. Udział uczestników w festiwalach, konkursach, przeglądach.
 4. Stałe dokształcanie instruktorów.
 5. Prowadzeni strony internetowej, stała jej modernizacja i aktualizacja.
 6. Organizacja imprez o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim
  i międzynarodowym.
 7. Organizacja imprez o zasięgu miejsko-gminnym.
 8. Organizacja „Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Harcerskiej i Młodzieżowej”, byłby to jedyny taki festiwal na całej ścianie wschodniej.

 

 1. Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Niezbędna do funkcjonowania Ośrodka Kultury jest dotacja przyznawana przez Organizatora.

Oprócz tego istnieją możliwości wsparcia z zewnątrz:

 • programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Narodowe Centrum Kultury;
 • Muzeum Historii Polski;
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 • Fundusze Europejskie;
 • Spółki Skarbu Państwa.

Ponad to Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach prowadzi możliwość wynajmu sal na różnego typu uroczystości.

Informacje

Liczba wyświetleń: 630
Utworzono dnia: 21.02.2020

Historia publikacji

 • 21.02.2020 10:38, Administrator
  Dodanie strony: Dokumenty